CHOV KOZ


Kozí mléko

 

Kozí mléko je bílá kapalina produkovaná mléčnými žlázami koz (ve středoevropských podmínkách jde o kozu domácí). Původně byla určena pro výživu mláďat, u zdomácnělých zvířat však byla její produkce šlechtěním navýšena a rozšířena na celý rok, aby ji člověk mohl využít pro svou vlastní potřebu.

Kozí mléko z různých důvodů nemůže konkurovat kravskému a produkuje se prakticky výhradně v rámci malochovu pro domácí spotřebu či přímý prodej. Mezi dva hlavní důvody patří vyšší produkční schopnost krav a fakt, že kvalita kozího mléka více závisí na kvalitě krmiva než je tomu u kravského. Koza má totiž větší tendenci převádět do svého mléka jedy a choroboplodné organismy, které se do ní dostanou (byly zaznamenány otravy z mléka kozy, která sežrala rulík zlomocný, nebo epidemieklíšťové encefalitidy způsobené kozami, které poštípala infikovaná klíšťata).

Výše napsané ovšem neznamená, že by kozí mléko bylo nekvalitní. Naopak, kozí mléko lze vyhodnotit jako kvalitnější, lépe stravitelné a zdravotně prospěšnější než kravské, ovšem pouze za předpokladu, že je dbáno na vysokou kvalitu krmiva.

Kozí mléko se též někdy používá v lidovém léčitelství jako lék na různé formy dětských ekzémů a vyrážek.

 

Účinky kozího mléka

Příznivé účinky kozího mléka na lidský organismus byly známy již ve starověku. Již ve starověku byly známy léčivé účinky kozího mléka. Starořecký lékař Hippokrates používal kozí mléko jako lék proti mnoha nemocím. Paracelsus, přírodovědec a lékař, který žil v 16. století, přisuzoval kyselině mléčné z kozího mléka mimořádně léčivé účinky. V 18. a 19. století byly v královských lázních v městě Wilbad u Kreut předepisovány denní koupele v syrovátce.V posledních letech se v některých zemích západní Evropy značně zvyšuje spotřeba kozího mléka. Kozí mléko a sýry, vyrobené z kozího mléka, byly dlouho pochoutkou pro labužníky. Nyní bylo prokázáno, že v kozím mléku a ve výrobcích z něho, jako je tvaroh, kyselé mléko a podmáslí, jogurt, kefír, máslo a sýry, jsou navíc obsaženy látky, které chrání naše zdraví. Někteří vědci prohlašují, že kromě jiných důležitých látek obsahuje kozí mléko řadu biologicky aktivních látek, které chrání organismus před rakovinou. U koz se také vyskytuje rakovina mnohem vzácněji než u jiných zvířat. Podle jiných odborníků představuje kozí mléko přirozené antibiotikum, při pravidelné konzumaci mimořádně účinné v léčbě plicních chorob a jiných onemocnění dýchacích cest.V laboratořích byla z kozího mléka izolována látka, která silně tlumí růst mykobakteria TBC. Tato látka se neničí varem a je tedy obsažena i ve výrobcích a pokrmech připravených z kozího mléka. Kozí mléko je jasně bílé barvy, protože na rozdíl od kravského neobsahuje provitamín A - karoten, který dává žlutou barvu výrobkům z kravského mléka. Místo toho obsahuje přímo vitamín A v množství, odpovídajícím fyziologické potřebě člověka. Kozí mléko lze zpravidla konzumovat bez sterilizace vařením, protože kozy netrpí tuberkulózou, ani bakteriálním zánětem vemene jako krávy. Obsah minerálních látek v kozím mléce je obvykle vyšší než v mléce kravském, i když silně kolísá v závislosti na druhu výživy zvířete. Bílkoviny kozího mléka jsou lépe stravitelné, než bílkoviny mléka kravského. Z aminokyselin obsahuje kozí mléko navíc trypophan, který v kravském mléku zcela chybí. Tuk kozího mléka je rozptýlen v drobné kuličky, což zlepšuje jeho stravitelnost. Svým složením se více podobá tuku, obsaženému v mateřském mléku.

Kozí mléko v kojenecké výživě

            I u nás již byly ověřeny poznatky s využitím kozího mléka v dětské výživě. Od r. 1988 bylo podáváno kozí mléko kojencům, alergickým na kravské mléko. U těchto dětí do 6 měsíců se z kravského mléka vyskytovaly opakované průjmy, zvracení, noční neklid, vyrážka ap. Těmto dětem bylo podáváno po dobu jednoho roku kozí mléko, u nejmenších dětí ředěné minerální vodou. Kojenci mléko dobře přijímali, klinické příznaky se rychle upravovaly , ustoupily trávicí potíže, vyrážky a upravila se tělesná hmotnost. Pouze u sedmi dětí z celkového počtu 112 případů nebylo dosaženo potřebného zlepšení. Mléko je rovněž cennou potravinou při onemocnění žaludku a střev. Bylo prokázáno, že se v kozím mléce vyskytují látky, které pozitivně působí na regeneraci chorobami narušených buněk. Pro snadnou stravitelnost se doporučuje pití kozího mléka i při žaludečních nemocích, trávicích potížích a k celkovému posílení organismu starších lidí. Je to pochopitelné, protože kozí mléko obsahuje mnoho enzymů, které příznivě ovlivňují trávení. V poslední době se ověřuje působení jednotlivých složek tuku v kozím mléce na srážení krve v cévách, a jeho vliv na ochranu před infarktem a s tím související riziko arteriosklerózy. Léčebné účinky kozího mléka jsou zřejmě výsledkem toho, že koza spásá až 450 druhů rostlin a rostlinné alkaloidy, které přechází do mléka, působí na lidský organismus léčivě. Příslovečná mlsnost koz je pro konzumenta kozího mléka tou nejlepší zárukou. Ti chovatelé, kteří umožní kozám volnou pastvu v druhově pestrém porostu, mohou potvrdit, že koza vybírá jednotlivé rostliny stejně pozorně, jako babka kořenářka vybírá bylinky pro svou kouzelnou čajovou směs. Kozí mléko a výrobky z něj se díky tomu v celém světě stávají stále vyhledávanější potravinou i přes to, že cenou převyšují dvojnásobně obdobné výrobky z mléka kravského. Při současném způsobu individuálního chovu koz je také kozí mléko zpravidla mikrobiologicky čistší, než velkovýrobním způsobem získávané mléko kravské. Tato skutečnost však plně závisí na péči, kterou chovatel svým zvířatům věnuje. Lepší je zpravidla čistota mléka u koz, které se volně pasou než u zvířat trvale uvázaných ve chlévě. Pochopení a uvědomění si vlastností kozího mléka se projevuje i na stavech koz v západní Evropě, USA a Austrálii. Od r. 1979 do r. 1989 vzrostl počet koz ve Velké Británii 3x, v Austrálii 3x, v USA 1,5x, v Itálii 1,4x, u nás za tu dobu poklesl o jednu pětinu. Význam kozího mléka pro lidskou výživu není u nás dosud doceněn a přetrvává proti jeho používání mnoho neopodstatněných předsudků.

Pach kozího mléka

Někdy odpůrci kozího mléka udávají jako argument proti používání kozího mléka pach mléka. Ten, pokud se vyskytne, je způsoben nesprávným zacházením. Kozí mléko obsahuje řadu biologicky aktivních látek, enzymů a fermentů, které mohou způsobit přebírání pachů z okolního prostředí do mléka, např. jestliže je mléko po nadojení ponecháno neošetřené ve chlévě. Při dodržování hygienických podmínek chovu a ustájení koz a při ošetření kozího mléka ihned po nadojení je mléko získáváno bez jakéhokoliv pachu a příchuti. Ošetří - li se kozí mléko špatně, na chuti a pachu se to samozřejmě projeví. Proto, jestliže je kozí mléko chutné, máme záruku že je po stránce čistoty, ošetření a zpracování v naprostém pořádku. Kromě špatného ošetření se může vyskytnout i pach mléka způsobený pastvou koz v porostech s rostlinami, které obsahují velké množství aromatických látek a silicí /divoký česnek, blatouch ap./. Obdobně se může projevit i jednostranné krmení siláží nebo čerstvou vojtěškou, což je bohužel velmi častá chyba mnoha chovatelů. Pokud se těmto dietetickým chybám zabrání, kritizovaný pach se nevyskytuje. Naopak, výraznější chuť kozího mléka je výhodou při jeho zpracování na sýry, které díky tomu nejsou mdlé jako kravské. Jedinou skutečnou nevýhodou kozího mléka je jeho nedostatek v zimních měsících. Koza, zejména taková, která má k dispozici výběh a pastvinu si i přes dlouhou domestikaci zachovává přirozenou sezónnost říje. Ta nastává v návaznosti na zkracování dne po letním slunovratu a přichází stejně jako u divoce žijící vysoké zvěře v říjnu. Proto koza přivádí mláďata na svět vždy v jarních měsících. Posledních několik týdnů před narozením kůzlat a v prvních týdnech do jejich odstavu je kozího mléka nedostatek nebo není vůbec.