CHOV KOZ


Slavnosti sýra

29.07.2008 19:06

13. 9. 2008Město FrýdlantLiberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého

Datum

 

Místo konání

 

Pořadatelé

kraje, Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko

Záštitu nad akcí převzal Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého

kraje pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního

prostředí a informatiky.

 

Program

 

• Trh - sýry a jiné mléčné výrobky

• Trh - místní produkce z Frýdlantska (potraviny a další výrobky)

• Doprovodné programy - zemědělství a péče o krajinu, místní

produkce

Slavnosti sýra se ve Frýdlantu pořádají již potřetí. Vznikly jako přehlídka

výrobců, kteří zpracovávají vlastní produkci mléka na zemědělských

farmách v Libereckém kraji. Prezentace mléčných výrobků se ale postupně

rozšiřuje i na výrobce z dalších oblastí České republiky a zajímavým

příslibem letošního ročníku je účast výrobců ze zahraničí. Pro venkovské

oblasti je tento typ produkce vhodnou cestou k udržitelnému rozvoji

- vytváří pracovní místa, zvyšuje příjmy místních obyvatel, je možné ji

vhodně propojit s cestovním ruchem a představit jako jedinečnou charakteristiku

oblasti. Právě o toto usiluje místní partnerství pod značkou

„Vyrobeno na Frýdlantsku“. Doprovodné programy Slavností sýra jsou

zaměřeny na spojitost zemědělství s péčí o krajinu a na představení

přírodního a kulturního dědictví nejsevernější části Libereckého kraje

- Frýdlantska.

 

—————

Zpět