CHOV KOZ


Dojnost (dojivost)

Dojnost (dojivost) je vlastnost samic užitkových zvířat dávati více mléka než mládě potřebuje. [Dojnost] se během doby laktační rozvinuje. U krávy trvá vylučování mléka průměrně 10 měsíců, u kozy 8, u dojné ovce jen 6 měsíců. Průměrná roční [Dojnost] je u krávy asi 5násobek, u kozy 10násobek, u ovce jen 2násobek tělesné váhy. [Dojnost] závisí na čet. vlivech, hl. na plemeni, individualitě, době laktační, zdravotním stavu, krmení, napájení a dojení. Za velmi dojná se považují nížinová plemena, zvl. holand. krávy. U každého plemene lze nalézti zvířata různé [Dojnost]-i. Vysoká [Dojnost] často souhlasí s celkovým utvářením těla krávy. Samičí vzhled, velké vemeno s četnými žilami, rozsáhlé „mléčné zrcadlo”, přítomnost horních mléčných jamek u kořene ocasního a

dolní mléčné jamky na břiše, řasnatá kůže na krku, hebkost kůže a srsti pokládají se za známky dobré [Dojnost]-i. Stanoviti přesně [Dojnost] krávy je část úkolu chlévní techn. kontroly. Má najíti vynikající jedince v [Dojnost]-i, v tučnosti mléka a ve skromnosti požadavku krmiva, aby zachovány byly pro chov. Tak lze [Dojnost] výběrem zvířat stupňovat. Chlévní kontrola počala v Č. 1905, na Mor. 1909 a byla po svět. válce organisována v celém státě. [Dojnost] se udržuje nejen pravidelným dojením, ale i účelným krmením a napájením. Někt. rostliny obsahují chem. látky [Dojnost] vydražďující (Morrenia brachystephana, Galega); jsou to pravé galaktogeny. Podobné účinky má též melasa. K udržení [Dojnost]-i je třeba v krmivu dostatečného množství stravitelných bílkovin. Osvědčují se krmiva šťavnatá jako zelená píce, záslady (siláže), chřást, zelená kukuřice, mláto čerstvé, řízky cukrovarské, výpalky. Během roku se [Dojnost] mění. Po objevení se mláděte stoupá, až nabude nejvyšší míry (u krávy v době 1-2 měsíců po otelení), udržuje se po nějakou dobu, načež buď zvolna n. náhle klesá. Práce krav a nemoci [Dojnost] snižují. [Dojnost] krávy za rok je průměrně 2000 kg, ale četné krávy dojí 3000, méně 4000, zřídka 5000 kg. Rekordní [Dojnost] jedné krávy byla dokonce denně 38 kg (ročně 14.000 kg zaznamenán), i případ 51.5 kg denně. [Dojnost] koz za rok činí 300-900 kg, ovcí 40-100 kg. Nejvíce se cení [Dojnost] v hospodářství výdojném, kde se chovají krávy pouze pro mléko.